Skip to content

Bli med og forny

Blant de viktigste drivkreftene i verden i dag er den globale klimautfordringen og erkjennelsen av at verdens ressurser er begrenset.

Renew er Hydros initiativ for å engasjere politikere, industri og samfunn i en dialog om hvordan vi kan forene økonomi, industri og klima, og sikre at selskaper som Hydro blir en del av løsningen på verdens klima- og energiutfordringer.

Gjennom Renew vil Hydro fornye bildet verden har av Hydro, og fornye bildet vi har av oss selv. Hovedbudskapet vårt er hvordan fornyelse, forbedringer og innovasjon kan legge grunnlaget for nye 100 år.

Formålet med Renew er å synliggjøre og forsterke dialogen med alle som er interessert i Hydro, industri, energi, klima og miljø. Og vi skal skape stolthet over å jobbe i Hydro – og interesse for å slutte seg til Hydro. Vi trenger flere kloke hoder.

Recommended for you