Skip to content

Fortsatt høy flomberedskap i Hydro

Hydro har hatt stor aktivitet gjennom helgen med forebyggende flomberedskap ved kraftverkene i Sogn og Røldal-Suldal. Selv om de varslede nedbørsmengdene ikke kom, følger Hydro fortsatt situasjonen tett.

Fredag gikk NVE ut med oransje flomvarsel for en rekke fjellområder i Sør-Norge. Dette er nest høyeste varslingsnivå, og betyr mulighet for omfattende skader langs vassdrag. Hydro har tappet ned magasinene maksimalt for å møte vannet fra snøsmeltingen og ekstra tiltak ble iverksatt sist uke og over helgen.

Senket vannstand og stengte bekkeinntak i Sogn

I Sogn ble ekstra flomberedskapstiltak satt i verk i Fortunvassdraget. Det forteller Johnny Bruheim, leder for drift og vedlikholdsstøtte for Hydros kraftverk i Sogn.

– Vi hadde indikasjoner på mulig flom før varselet fra NVE, så alt torsdag kveld startet vi arbeidet med å senke vannstanden i Fivlemyrmagasinet, sier Bruheim. Ved å senke vannstanden ble det etablert en buffer som kunne ta opp de store nedbørsmengdene som var meldt i går. I tillegg til å legge inn en buffer i magasinet i Fivlemyrane, ble også bekkeinntakene som leder mot Fortun stengt for å redusere effekten av en mulig flom.

– I Fortunvassdraget er det særlig to magasiner vi holder spesielt øye med, Skålavatnet og Fivlemyrane, sier Bruheim. Han forteller at temperaturen på Sognefjellet har gått kraftig ned siden helgen og var natt til tirsdag to varmegrader.

– Det er meldt kaldere vær fremover. Om det inntreffer vil vi få en finere avsmelting på snøen, sier Bruheim.

Åpne flomløp og elveløp i Røldal-Suldal

Heller ikke lengre sør på Vestlandet ble nedbørsmengdene så store som fryktet. Kraftverksjef i Røldal-Suldal Tor Inge Havrevoll har satt i verk en rekke ekstra tiltak sist uke og i helgen i påvente av de varslede nedbørsmengdene.

– Tirsdag og onsdag åpnet vi tappeluken i bunnen på dammen Votna og vi åpnet bekkeinntaket i Blåbergdalen for å etablere frie elveløp. Før helgen måkte vi tre meter snø ved dammen på Vestre Middyr for å rydde overløpet, slik at eventuelt vann som kommer ikke demmes opp, forteller Havrevoll.

– Vi gjorde også tiltak ved Røldalsvatn, hvor vi åpnet alle lukene i Botnen slik at vannet fikk renne ut til naturlig overløp da det steg. Mandag fjernet vi en luke under Europavei 134 for å sørge for at vannet har fri forbindelse under veien.

Flomrisiko i august i Telemark

I Telemark har den sene våren imidlertid gitt andre utslag. Kraftverksjef i Telemark Pål Thorud forteller at kraftverket ble stoppet i helgen på grunn av utsatt snøsmelting.

– Vi måtte stoppe kraftverket fordi vi ikke hadde vann nok til å kjøre, og samtidig opprettholde reguleringskonsesjonen i vassdraget. Men nå starter vi opp igjen i dag, sier Thorud.

Han forteller at risikoen for flom i Telemark er forventet å være høy først i august, men at de alt nå har iverksatt tiltak.

– Vi kjører så mye vi kan slik at vi kan holde vannet unna om vi får en flomsituasjon senere. Vi holder også Tinnsjøen på lavest mulig nivå, slik at magasinet kan gi en buffer, og dermed bidra til å redusere faren for flom lenger ned i Skienvassdraget, sier Thorud.

Recommended for you