Skip to content

Gratulerer Høyanger!

I dag feirer Hydro 100 års jubileum som aluminiumselskap og 100 år i Høyanger.

I november er det 100 år siden aluminiumverket i Høyanger ble etablert. Helgen 28. til 30. august markerer Hydro og Høyanger kommune jubileet med et rikt kulturprogram for store og små.

Feiringen markeres blant annet med en storstilt annonsekampanje som publiseres i en rekke nasjonale, regionale og lokale aviser i dag. Her gratulerer vi Høyanger og hovedbudskapet er «Med hundre års historie fornyer vi Norge».

Det er i tillegg et riktig program for hele helgen, som inkluderer både åpent hus for lokalbefolkningen på samfunnshuset fredag, og åpent hus på Hydro Høyanger lørdag.

 Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg og fabrikksjef Wenche Eldegaard, er blant dem som vil tale til både Hydros medarbeidere og Høyangers lokalbefolkning på samfunnshuset. I tillegg har Hydro laget en historisk artikkel som er publisert på nettsiden vår, der vi forteller mer om historien bak industrieventyret på Høyanger.

Samtidig med feiringen på Høyanger, lanserer Hydro også i dag Renew. Blant de viktigste drivkreftene i verden i dag er den globale klimautfordringen og erkjennelsen av at verdens ressurser er begrenset. Renew er Hydros initiativ for å engasjere politikere, industri og samfunn i en dialog om hvordan vi kan forene økonomi, industri og klima, og sikre at selskaper som Hydro blir en del av løsningen på verdens klima- og energiutfordringer.

Gjennom Renew vil Hydro fornye bildet verden har av Hydro, og fornye bildet vi har av oss selv. Hovedbudskapet vårt er hvordan fornyelse, forbedringer og innovasjon kan legge grunnlaget for nye 100 år.

Bli med på Renew du også gjennom å delta på en av aktivitetene! Under emneknaggen #RenewChallenge kan alle som vil, dele sine bilder med oss om store og små fornyelser.

Her kan du lese mer om konkurransereglene.


 

Recommended for you