Skip to content

Herøya Industripark legges ut for salg

Hydro har besluttet å selge Herøya Industripark i Porsgrunn.

Beslutningen er en konsekvens av at Hydro de siste 10-15 årene har gjennomgått store endringer, fra et konglomerat med flere satsingsområder til et rendyrket aluminiumselskap med stor egenproduksjon av elektrisk kraft. Den tradisjonsrike gjødselvirksomheten videreføres i regi av Yara, som ble skilt ut fra Hydro i 2004. Petrokjemivirksomheten ble i 2008 solgt til Ineos, mens magnesiumproduksjonen ble avviklet i 2001 på grunn av den sterke konkurransen fra Kina.

-Hydro har i en årrekke gjort en stor innsats for å utvikle industriparken og legge til rette for nye virksomheter i Grenland. Resultatet er at det nå er om lag 80 selskaper med 2500 ansatte på Herøya, sier konserndirektør Eivind Kallevik i Hydro. Han opplyser at det i dag bare er om lag 75 Hydro-ansatte igjen på Herøya. De fleste av dem arbeider med drift og utvikling av selve industriparken og ved forskningssenteret.

-Beslutningen om å selge er derfor en naturlig konsekvens av utviklingen både i Hydro og ved Herøya Industripark de siste årene, sier han.

Kallevik forteller at man tar sikte på en ordinær, åpen salgsprosess der både lokale, norske og internasjonale interessenter vil bli invitert til å legge inn bud. Målet er å finne en profesjonell eier med ressurser og kompetanse til å drive og utvikle industriparken videre. Det er usikkert hvor lang tid salgsprosessen vil ta, men han regner med at en ny eier vil være på plass i løpet av året.

Det Hydro tar sikte på å selge, er virksomheten som er samlet i Herøya Industripark AS og Herøya Nett AS, inkludert eiendommer, egne bygg, infrastruktur, elektrisitetsnett og anlegg for prosessvannforsyning. Om lag 50 ansatte vil ved et salg bli med over i nytt eierskap.

Industrivirksomheten på Herøya startet på forsommeren 1929 med etableringen av Eidanger Salpeterfabrikker. Gjødselproduksjonen skjedde med utgangspunkt i ammoniakk fra Rjukan. Virksomheten ble gradvis bygget ut, først med økt gjødselproduksjon og biprodukter fra denne, senere med framstilling av blant annet PVC og magnesium. På det meste i 1960-årene hadde Hydro om lag 6500 ansatte på Herøya.

Recommended for you