Skip to content

Hydro-ansatt tildelt Enovaprisen

Åsmund Broli mottok tirsdag Enovaprisen. Enova skriver i sin begrunnelse at han har imponert stort med sitt lidenskapelige engasjement og målrettet arbeid for energieffektivisering og miljøvennlig produksjon.

 

Broli sier at prisen kom uventet, og poengterer at det er lagarbeid som har ført frem til at en Hydro-ansatt får denne påskjønnelsen.

– Dette er en anerkjennelse av det systematiske arbeidet som daglig legges ned for at vi skal være det mest klima- og energieffektive aluminiumselskapet i verden, sier Broli.

Enovaprisen ble tildelt både Broli og Isak Oksvold fra selskapet Aspelin Ramm under den årlige Enovakonferansen som arrangeres i Trondheim på tirsdag og onsdag denne uken. Enova, som ble etablert av Stortinget i 2001, har til hensikt å drive fram miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.

Gjennom Klimateknologifondet som Enova forvalter på vegne av Olje- og Energidepartementet, har Hydro mottatt finansiell støtte til flere utviklingsprosjekter. I fjor sommer bestemte Enova å tildele Hydro 1,5 milliarder kroner til å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Både Hydro og Enova venter for tiden på at EFTAs overvåkningsorgan, ESA, skal godkjenne tildelingen.

Broli, som jobber med teknologiforvaltning i Hydro, har i flere år vært sentral i samarbeidet med Enova gjennom søknadsprosessene.

I sin begrunnelse for tildelingen av Enovaprisen, skriver Enova i en pressemelding at Hydro alltid har vært tydelig på viktigheten av å ha Enova med på laget, og at Broli, gjennom sin posisjon og væremåte, har vært en drivkraft for samarbeidet som har resultert i mange spennende prosjekter.

Recommended for you