Skip to content

Hydro inngår intensjonsavtale med Vale om å øke eierandelen i MRN til 45%

Hydro har undertegnet en intensjonsavtale med det brasilianske gruveselskapet Vale om et mulig kjøp av Vales eierandel på 40% i den brasilianske bauksittprodusenten Mineração Rio do Norte (MRN), noe som vil styrke Hydros globale posisjon som en aktør med overskudd av bauksitt og alumina.

En eventuell avtale vil være avhengig av at partene blir enige om vilkårene for at Hydro skal overta Vales 40% eierandel i MRN, ferdigstilling av Hydros due diligence-prosess, godkjenning fra styret hos begge selskapene og fra relevante konkurransemyndigheter. Partene vil også søke støtte fra andre MRN aksjonærer for transaksjonen og vil fortsette i henhold til betingelsene i aksjonæravtalen. MRNs nåværende aksjonærer er Vale (40%), Alcoa (18,2%), South 32 (14,8%), Rio Tinto (12%), CBA (10%) og Hydro (5%).

MRN ligger i den vestlige delen av staten Para, hvor Hydros øvrige virksomhet i Brasil også er lokalisert, og er Brasils og en av verdens største bauksittprodusenter. Selskapet har vært i drift siden 1979, og har i øyeblikket rundt 1400 ansatte og et betydelig antall innleide.

MRN er en veldrevet gruvevirksomhet med en konkurransedyktig kostnadsposisjon, noe som skyldes bauksitt med høy kvalitet, en attraktiv "strip ratio" (andel løsmasser som må fjernes for en andel bauksitt) og stordriftsfordeler gjennom sin produksjon på 18 millioner tonn i året. I tillegg til gruvelisenser som dekker til sammen 143.000 hektar, består virksomheten av infrastruktur og utstyr knyttet til gruven, landsbyen Porto Trombetas, jernbane, lagerområde, anrikningsanlegg, system for fjerning av avgangsmasse, tørkeanlegg, havn og anlegg for generering av kraft.

Hydro kjøpte Vales øvrige aluminiumvirksomhet i Brasil i 2011, inkludert en eierandel på 57% i aluminaraffineriet Alunorte, bauksittgruven Paragominas,  eierandel på 51% i smelteverket Albras, og eierandelen på 61% i aluminaraffineriprosjektet CAP, som alle ligger i staten Para. Avtalen fra 2011 inkluderte også kommersielle avtaler for Vales avtak av bauksitt fra MRN.

Recommended for you