Skip to content

Hydro investerer i sorteringsteknologi for resirkulering

For å ytterligere styrke selskapets posisjon innenfor resirkulering, går Hydro til oppkjøp av WMR Recycling GmbH (WMR) i Dormagen, Tyskland, fra Kural GmbH og Kurth Grundstücksverwaltungs UG. Som følge av avtalen vil Hydro være eier av verdens mest avanserte teknologi for sortering av aluminiumskrap.

Avtalen, som ble signert fredag 27. februar, må godkjennes av relevante konkurransemyndigheter og forventes ferdigstilt i begynnelsen av april.

Patentert teknologi

– Teknologien for skrapsortering ved WMR-anlegget den mest avanserte i verden, og vi vil nå inneha de patenterte rettighetene til denne teknologien, sier Roland Scharf-Bergmann, leder for enheten Recycling i Hydros forretningsområde Primærmetall.

Ved å ta i bruk røntgenoverføring og en rekke andre elementer innenfor sorteringsteknologi, vil anlegget kunne sortere 36.000 tonn forbrukerskrap årlig. Anlegget, som er lokalisert i Dormagen, Tyskland, vil forsyne Hydros resirkuleringsanlegg i Europa med sortert aluminiumskrap.

Hydros nye anlegg for resirkulering av drikkebokser, som planlegges i Neuss, rett i nærheten av Dormagen, vil benytte flere av teknologielementene som WMR-anlegget bygger på.

Sortering av skrap stadig viktigere

Scharf-Bergmann sier at effektiv avfallssortering vil bli stadig viktigere for aluminiumindustrien i kommende år.

– For å kunne produsere legeringene våre kunder har behov for, trenger vi full kontroll over legeringene i metallet vi mater inn i ovnene. Av den grunn er utvikling og utnytting av effektiv sorteringsteknologi for avfall av avgjørende viktighet for resirkuleringsvirksomheten vår, sier han.

–Først når vi sorterer avfallet effektivt får vi fullt utbytte av aluminiumens positive resirkuleringsegenskaper, sier Scharf-Bergmann.

Hydro har en overordnet ambisjon om å bli karbonnøytral innen år 2020, og resirkulering er et viktig bidrag for å nå det målet, ettersom resirkulering av aluminium reduserer CO2-utslippene og sparer opptil 95 prosent av den energien som er nødvendig for å produsere primæraluminium.

In 2014 resirkulerte Hydro nærmere 1.1 million tonn aluminium, og spilte derfor en betydelig rolle i den globale resirkuleringsindustrien.

Samspill med nåværende organisasjon

Hydro har siden 2013 samarbeidet med den tidligere eieren av WMR-fabrikken via en såkalt ”tolling agreement”. På den måten har anlegget fra før forsynt flere av Hydros resirkuleringsanlegg med sortert skrap fra ulike kilder og produkter.

– Vår erfaring med anlegget har vært veldig god, sier Scharf-Bergmann.

I tillegg til å dele flere teknologielementer med det nye anlegget for resirkulering av drikkebokser, ligger WMR-anlegget både nærme Hydros forskningsavdeling i Bonn, og produksjonsenhetene i Grevenbroich og Neuss. På den måten styrker oppkjøpet Hydros resirkuleringsorganisasjon i Tyskland.

Recommended for you