Skip to content

Hydro Karmøy satser mot bilindustrien

Med nylige investeringsvedtak på over 20 millioner kroner sikter Hydro Karmøy mot å bli en viktig leverandør av aluminium til den stadig voksende og kvalitetsbevisste bilindustrien i Europa.

Denne uken ble det bestemt at det skal installeres nytt utstyr for ultralydtesting av støperiprodukter fra pressboltstøperiet på Karmøy. Med det nye utstyret på plass, sammen med et nylig installert keramisk filter, vil Hydro Karmøy være ytterligere styrket som leverandør av avanserte aluminiumlegeringer til bilindustrien.

Nødvendig for sikkerhetskritiske komponenter

– Bilprodusentene bruker aluminium i stadig flere komponenter for å få ned vekten på kjøretøyene slik at de møter de strenge utslippskravene som myndighetene har innført både i Europa og andre deler av verden. Spesielt det metallet som skal brukes i sikkerhetskritiske deler krever dokumentert høy kvalitet. Det er dette markedet vi nå sikter mot, sier fabrikksjef ved Hydro Karmøy, Trond Olaf Christophersen.

Det keramiske filteret renser metallet for uønskede elementer slik at renhetsgraden på metallet
øker. Ultralydtestingen foregår i etterkant av støpeprosessen, og handler ifølge støperisjef Asle Voll først og fremst om kvalitetskontroll og tilstrekkelig dokumentasjon.

– Bilprodusentene setter strenge krav til at vi skal kunne dokumentere at det ikke er feil i pressboltene vi produserer. Mens vi hittil kun har hatt utstyr til å manuelt kontrollere pressboltene kan vi nå kontrollere hele tverrsnittet av produktene i en automatisert prosess, sier han.

Tester hele tverrsnittet av pressboltene

Fra før har Hydro installert tilsvarende utstyr ved resirkuleringsanlegget i Rackwitz i Tyskland. Testingen foregår ved at flere ultralydsonder gjennomsøker pressbolten mens den flyttes fremover i en roterende bevegelse. På den måten gjennomsøkes hele tverrsnittet av den sylinderformede pressbolten. Datamaterialet fra testingen lagres deretter, og gjøres tilgjengelig for kundene ved levering.

– Ledende bilprodusenter krever at vi benytter ultralydtesting hvis vi for eksempel ønsker å levere metall til hjuloppheng på bilene deres. Vi forventer at stadig flere vil følge etter med slike krav, sier Andreas Skodvin, som er ansvarlig for markedsføring, salg og kundekontakt for pressbolt til det europeiske markedet.

Store Hydro-investeringer mot bilindustrien

Også i Høyanger og Årdal satser Hydro med investeringer som er målrettet mot bilindustrien. Ved å installere fleksible og justerbare støpeformer (AFM) blir støperiene i Sogn i stand til å levere valseblokker av legeringer som det ikke var mulig å produsere med eksisterende utstyr. Dette metallet ender typisk opp som panser eller sidepaneler på biler, mens metallet fra Karmøy benyttes i ekstruderte deler, som for eksempel støtfangere, rørsystemer og stolper.

Med investeringene i Årdal, Høyanger og Karmøy har Hydro det siste halvannet året investert over 100 millioner kroner i det norske støperisystemet for å møte den økende etterspørselen etter aluminium fra bilindustrien. I tillegg investerer Hydro for tiden 130 millioner Euro i en ny produksjonslinje for bildeler ved valseverket i Grevenbroich i Tyskland.

Investeringen i ultralydtesting på Karmøy forventes ferdigstilt i andre kvartal neste år.

Recommended for you