Skip to content

Hydro tar standpunkt før klimakonferansen i Paris

Hydro støtter en global klimaavtale som skal kutte klimagassutslippene, som også inkluderer karbonprising, i forbindelse med den kommende FN-konferansen om klimaendringer.

Det ventes at partene på COP21 (21st Conference of the Parties) i Paris fra 30. november til 11. desember vil bli enige om en ny internasjonal avtale om klimaendringer for å holde den globale oppvarmingen under 2°C.

– Vi ser på bærekraft som en del av vår eksistensberettigelse og som avgjørende for vår framtidige konkurranseevne, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.  – Det vil bli stadig flere lukkede dører for de som fortsetter å være en del av problemet, mens det vil åpnes nye dører for de som er en del av løsningen.

– Vi har en av de mest ambisiøse klimastrategiene i bransjen, som er å bli karbonnøytral i et livsløpsperspektiv allerede innen 2020. 

Hydro har lenge vært tilhenger av en global prismekanisme for karbonutslipp, EUs klimamål og utviklingen av internasjonale rammeverk for klimaendringer og klimagasser.

En utfordring er at prisen på aluminium settes globalt, mens elektrisitet prises regionalt, noe som gjør at aluminiumindustrien ikke kan overvelte eventuelle kostnadsøkninger som følger av EUs klima- og energipolitikk. En global avtale om CO2-utslipp kan skape en kobling mellom konkurranseevne og klimaavtrykk, noe som vil gi et større konkurransefortrinn for metall som produseres med fornybar kraft i forhold til bruk av ikke-fornybare kraftkilder.

Recommended for you