Skip to content

I Hydro skal alle utvikles

Norsk næringsliv bruker store summer på utvikling av ledere, men hva med spesialistene? I Hydro sikrer skreddersydde utviklingsprogrammer for at også denne gruppen får muligheten for videreutvikling.

I 2014 lanserte Hydro utviklingsprogrammet Hydro Professional Program (HPP) – et læringsopplegg skreddersydd for spesialister uten lederansvar.

– Vår organisasjon drives ikke bare av våre dyktige ledere, men i aller høyeste grad av mennesker uten formell lederansvar. De har andre utfordringer og behov, og trenger å bruke andre ferdigheter for å påvirke – og for å kunne blomstre i sine roller, forklarer Caroline Duyckaerts, Head of People and Leadership Development i Hydro.

Hva skiller HPP fra andre utviklingsprogrammer?

Jana jobber som Technical Supervisor ved Hydros metallverk i Sunndal, og deltok på HPP i 2015. Med en viss skepsis.

– Skal jeg være helt ærlig, så var jeg veldig i tvil om hva HPP kunne tilby i forhold til andre programmer jeg hadde deltatt på tidligere. Jeg valgte å gå inn i det med et åpent sinn, og ble svært overrasket over hvor bra det var for min utvikling.

Det som gjør HPP unikt, er at de teoretiske temaene er relaterte til de individuelle deltagerne – fordi de er basert på en personlig indikator test.
 
– Resultatene i den personlige indikatortesten ga oss muligheten til å diskutere relevante spørsmål – for eksempel; hvordan håndterer jeg konflikter?, forklarer Jana.

HPP består av to moduler med klasseromsundervisning, og fokus på blant annet kommunikasjon og prosjektledelse. Et praktisk prosjektarbeid gjennomføres parallelt for å integrere læring og anvendelse av metoder/verktøy. 

Et verktøy for fremtiden

Gaute, prosjektutvikler i Hydro Energy, deltok på HPP sammen med Jana.

– Opplegget var veldig bra! Klasseromsundervisningen var preget av diskusjon og interaksjon, i stedet for klassisk enveiskommunikasjon. Det gjorde at alle bidro og reflekterte – basert på individuelle perspektiver. I tillegg ble teorien satt på prøve gjennom et praktisk prosjekt. Her fikk vi pusset på våre samarbeids-, prosjekt- og kommunikasjonsferdigheter, sier Gaute.

I tillegg til å være inspirerende i øyeblikket, er læringen fra HPP noe som deltagerne kan ta med seg inn i fremtiden.

– Jeg har blitt mer klar over min kommunikasjonsstil, og jeg er bedre rustet til å kunne identifisere andres foretrukne form for kommunikasjon og samarbeid. Det har stor verdi for mitt daglige prosjektarbeid, sier Gaute.

I tillegg til ferdigheter rundt kommunikasjon og prosjektledelse, er HPP med på å bygge et internt nettverk i Hydro som bidrar til økt effektivitet og bedre resultater.

– Jeg har hatt stor nytte av det jeg lærte – både på jobb og privat, konkluderer Jana.

– Hydros viktigste ressurs, er medarbeiderne våre. Med engasjerte og motiverte medarbeidere, kommer vi i en vinn-vinn-situasjon for både selskapet og folkene. Derfor investerer Hydro mye i videreutvikling av medarbeiderne, blant annet gjennom programmer som Hydro Professional Program. Dette er også en del av strategien for å tiltrekke oss de beste hodene, forklarer Caroline Duyckaerts.

Recommended for you