Skip to content

iPad-prosjekt gir økt læring blant utsatt ungdom i Brasil

Norske fagforeningsledere i Hydro tok initiativ til å starte et iPad-prosjekt for barn og ungdom i Paragominas i Brasil i 2013. Nå viser prosjektet positive resultater som oppmuntrer til videre satsning.

Gjennom et samarbeid mellom Hydro, fagorganisasjonen Industri Energi og lokale myndigheter i Brasil fikk barn og ungdom i byen Paragominas i 2013 tilgang til 15 iPad-nettbrett for å lære seg mer om mulighetene i dataverdenen.

Skole- og fritidsordning

Ved strategisk bruk av apper som fremmer læring i både språk og matematikk sikter prosjektet på å lære barna om bruk av dataverktøy og å stimulere til økt læringsutbytte. iPad-prosjektet inngår som en del av et bredere skole- og fritidstilbud kalt CASECA.

– CASECA er et tilbud som på mange måter tilsvarer skole- og fritidsordningen i det norske skolesystemet, og tilbakemeldingene vi får fra Brazil er at deltakelse her er veldig viktig for å sikre at elevene ikke faller utenfor skolesystemet, sier Sten Roar Martinsen og Billy Fredagsvik fra Industri Energi, begge sentralt tillitsvalgte i Hydro, og aktive pådrivere for å få prosjektet realisert i 2013.

Gode tilbakemeldinger og resultater

I en nylig spørreundersøkelse der 117 barn ved senteret deltok, svarer 91 prosent at iPad-nettbrettene bidrar til at de lærer bedre, og 83 prosent av respondentene sier nettbrettene får dem til å ville delta på det frivillige skole- og fritidstilbudet oftere.

– Det gir oss masse energi å se gleden blant barna som benytter seg av dette tilbudet. Vi får udelt positive tilbakemeldinger på prosjektet, sier de tillitsvalgte.

Det såkalte iPads4Learning prosjektet ledes av hjelpeorganisasjonen Africa StartUp, som fra før har et tilsvarende prosjekt i Gambia. Leder i Aftrica StartUp, Marit Olderheim, sier hovedmålet til prosjektet er å inspirere barna til å lære ved hjelp av teknologi, og at særlig økt engelsk- og mattekunnskap er viktig.

– Derfor bruker vi apper hvor spill og lek kombineres med læring. Det er en oppskrift som viser seg å gi veldig god effekt uansett hvor det introduseres, sier Olderheim.

Vil forhindre skole-frafall

Det overordnede målet til CASECA er å forhindre barnearbeid og styrke familiære bånd. Senteret, som driftes av den lokale kommunen, tilbyr en rekke aktiviteter for barna enten før eller etter skoledagen starter. Av aktivitetene som tilbys er både idrett, musikk, dans, engelsk og nå også informasjonsteknologi gjennom iPad-prosjektet.

Hydro eier og drifter en av verdens største bauksittgruver i Paragominas, og de norske primærverkene produserer aluminium basert på alumina som er videreforedlet fra bauksitten som hentes ut i Paragominas.

– Tilbudet vi gir barn og unge i fritids- og læringssenteret er viktig for hele lokalsamfunnet i Paragominas. Det er fint å kunne bidra til å gi dem bedre læringsmuligheter, samtidig som vi introduserer dem for et verdenskjent produkt som har mye aluminium i seg. Det viser dem litt om hva som kan lages av bauksitten fra området de bor i, sier Martinsen og Fredagsvik.

Recommended for you