Skip to content

Kraftmagasiner demper flom etter uvær

Flomdempende tiltak ble fredag morgen satt i verk ved Hydros kraftverk Røldal-Suldal i Odda og Suldal kommuner som forberedelser for ekstremværet "Synne".

Mens Meteorologisk institutt sendte ut varsel om ekstremværet "Synne" i Rogaland og NVE satte flomvarselet for hele fylket til oransje nivå, ble flomdempende tiltak satt i verk ved Hydos kraftverk i regionen. Det skjedde etter at ekstraordinære mengder nedbør var ventet lørdag og natt til søndag.

Flomdemping etablert i forkant

Hydro startet forberedelser for ekstremværet på fredag, og hydrologer og produksjonsplanleggere i Oslo og den operative organisasjonen i Røldal og Suldal er gjennom hele helgen i tett kontakt. Leder for kraftproduksjon i Hydro Jan Helge Mårdalen sier Hydros mål har vært å etablere den flomdempingen som var mulig i forkant av uværet.

- Vi forsøker å få til flomdemping gjennom magasinene, slik at vi får minst mulig vannføring i vassdragene. Vi tapper ned eller reduserer kjøringen av vann inn i de magasinene hvor vi forventer å kunne få overløp eller problemer. Dette vurderer vi hele tiden opp mot nedbørsprognosene, og hvorvidt det kommer som snø eller regn, sier Mårdalen.

- Arbeidet som gjennomføres for å regulere vassdragene og rydding etter lokale ras og skader krever solid ledelse og fokus på personsikkerhet fra alle våre ansatte. Organisasjonen i Røldal-Suldal har gode rutiner for å vurdere risiko, og for å unngå å sette seg selv eller andre i fare i forbindelse med dette arbeidet, sier Mårdalen.

Kapasitet i magasinene gir buffer

Kraftverksjef i Røldal-Suldal, Tor Inge Havrevoll, forteller om en rekke tiltak som er gjennomført gjennom helgen.

- I det vestre vassdraget stoppet vi fredag Røldal kraftstasjon slik at vi ikke fikk tilførsel av vann til Røldalsvatnet og slik fikk vi en ekstra demping der. Både i Valldalsmagasinet og i magasinet Votna har vi kapasitet til å fylle opp om vi får tilførsel av vann fra høyereliggende områder. I det østre vassdraget har vi stoppet tappingen fra Holmevatn og kjørt ned Kvanndalsmagasinet så mye som mulig slik at vi har en buffer også der. Vi har også stengt bekkeinntak på Bleskestadåno slik at vi kan bruke kraftverket Suldal 2 til å ta unna vannet som kommer, sier Havrevoll.

Beredskapsorganisasjonen i Hydro Røldal-Suldal er satt og en ekstra driftsvakt har blitt satt inn i helgen, slik at områdene både i Røldal og Suldal følges tett. Hydro er også i dialog med Suldal og Odda kommuner.

Recommended for you