Skip to content

Målrettet arbeid for økt kvinneandel

Tysk industri er generelt sett mannsdominert. Ved Hydros største valseverk, Grevenbroich i Tyskland, er det innført flere trainee- prosjekter for å øke kvinneandelen innen industrien.

Hydro-fellesskapet representerer et stort mangfold innen utdannelse, erfaring, kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Mangfold er en ressurs, ikke minst for å skape innovasjon.

I 2015 er 13,5 prosent av lærlingene ved Grevenbroich kvinner. Fra 1. februar neste år vil tallet stige til 15,5 prosent.

En av de kvinnelige ansatte, Lena Krause, avsluttet sitt læringsprogram for 2,5 år siden. Hun har bare positive ord å si om hvordan det er å være kvinnelig ansatt ved verket.

– Selvfølgelig er det ganske rart i begynnelsen for å jobbe i en mannsdominert miljø, men jeg kan bare si positive ting. Å arbeide i en industri som jeg gjør, trenger man ikke være veldig fysisk sterk som mange tror. Du trenger kompetanse, kunnskap og å være snartenkt. Jeg vil også nevne at på verket finner man alt man trenger for å gjennomføre en god fagopplæring, sier Krause.

Hydro har utviklet flere yrkesopplæringsprogram rettet mot rekruttering av kvinner. Et nytt prosjekt ble lansert i mars/april 2015. Her skal 15-16 åringer følge en kvinnelig ansatt i fire dager og dermed skaffe seg erfaring fra ulike tekniske fagfelt.

Yrkesopplæring for lærlinger i Tyskland beskrives best av “The dual system”, hvor læring på jobben er en sentral komponent av utdanningssystemet. Kort sagt tilegner studenten seg erfaring og kunnskap gjennom «learning by doing».

Recommended for you