Skip to content

Nabomøte med miljøfokus i Holmestrand

Hydro inviterte nylig til nabomøte i Holmestrand sentrum for å diskutere miljøspørsmål og andre aktuelle temaer knyttet til Hydros aluminiumvirksomhet.

For Hydro er det viktig å ha et godt forhold til naboer og nærmiljø, og dialogmøtene er sentrale i dette arbeidet.

På agendaen sto gjennomgang av miljøstatus, etablerte og kommende miljøtiltak, samt presentasjon av Hydro Holmestrands økonomiske situasjon.

Resirkulering egne produkter

Et av verkets viktigste bidrag til Hydros overordnede mål om å bli karbonnøytral innen 2020 er resirkulering av innkjøpt aluminium. Verket setter jevnlig nye mål til mengden resirkulert aluminium, og ligger i dag på rundt 16 prosent. Innen 2020 er målet nær dobling, til 30 prosent resirkulert aluminium.

- Produksjon av 1 kg resirkulert aluminium sparer miljøet for 3 kg CO2 sammenlignet med produksjon av 1 kg primæraluminium, sier Miljøleder, Victoria Leivestad.

Vannovervåkningsprogram

Det ble også informert om Hydros samarbeid med Miljødirektoratet og igangsettingen av et vannovervåkningsprogram. Blåskjell skal benyttes for å måle kadmium- og blyinnhold i vannet rundt Holmestrandanlegget.

Tidligere tiltak på området har redusert sistnevnte kraftig over en kortere periode. Fra januar 2014 til mai 2015 ble mengden bly redusert fra 5,4 kg til 0,85 kg. Kadmiumutslippet holder seg i dag stabilt lavt på 0,01 kg.

Recommended for you