Skip to content

Norsk Hydro: Egil Hogna utnevnt til ny konsernsjef i Sapa

Styret i Sapa AS har utnevnt Egil Hogna (44) til ny konsernsjef. Han tar over etter Svein Tore Holsether fra 1. september 2015.

- Jeg er svært glad for å få muligheten til å lede Sapa. Som den ledende aktøren innen sin bransje, med 23.500 medarbeidere i over 40 land, er Sapa godt posisjonert for å levere innovative aluminiumsløsninger og møte behov fra kunder over hele verden – både i dag og i fremtiden, sier Egil Hogna.

De siste seks årene har Egil Hogna vært konserndirektør for Nedstrøm i Yara International. Tidligere har han hatt flere ulike lederstillinger i Yara og Hydro, deriblant som CFO og leder for Investor Relations. Hogna er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har en MBA fra INSEAD.

- Begge Sapas eiere er svært fornøyde med at Egil Hogna har takket ja til å lede Sapa inn i neste fase. Med integrasjonen på plass og synergirealiseringen godt foran tidsplanen vil Hogna med sin brede internasjonale industrierfaring videreutvikle Sapa som det mest innovative og kundeorienterte selskapet innen aluminiumsløsninger på verdensbasis, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg.

Sapa informerte 30. mars i år om at Svein Tore Holsether slutter i Sapa for å bli ny konsernsjef i det norske gjødselselskapet Yara International ASA. Hans siste arbeidsdag i Sapa vil være 8. september.

- Styret vil benytte anledningen til å takke Svein Tore Holsether for å ha vært en stor kapasitet for Sapa gjennom prosessen med å etablere samarbeidsselskapet. Sammen med en solid og svært kompetent toppledelse i Sapa har han ledet selskapet gjennom en avgjørende første fase, og han har med stor handlekraft sørget for at Sapa er godt posisjonert for en lys fremtid, sier Brandtzæg.

Sapa er et joint venture eid 50/50 av Orkla ASA og Norsk Hydro ASA. Selskapet er verdenslederen innen aluminiumsløsninger, gjennom global rekkevidde og lokal tilstedeværelse innen ekstrudering, byggesystemer og presisjonsrør. Selskapet har 23.500 ansatte i mer enn 40 land, og hovedkontor i Oslo.

Recommended for you