Skip to content

Norsk Hydro: Generalforsamlingen vedtar utbytte på 1,00 kroner per aksje

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA godkjente onsdag alle de foreslåtte postene på agendaen, inkludert forslaget om utbytte på kroner 1,00 per aksje.

Utbyttet blir utbetalt 18. mai 2015 til de som er aksjonærer per 6. mai og registrert som aksjonærer per 8. mai i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 7.mai.

Ex utbytte kr. 1,00 i dag
Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres ex utbytte kr.1,00 fra og med i dag,
7.mai 2015.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you