Skip to content

Norsk Hydro: Hydro inngår ny langsiktig kraftavtale for norsk aluminiumportefølje

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs heleide datterselskap Hydro Energi AS har signert en langsiktig kraftavtale med BKK Produksjon AS, en norsk produsent av fornybar energi, for en årlig leveranse av 0,5 terrawatt-timer (TWh) kraft i 10 år fra 2021 til 2030, totalt 5 TWh over en 10 års periode.

I 2014 og 2015 har Hydro, inkludert den ovennevnte kontrakten, signert kontrakter for 3,75 TWh i perioden 2021 til 2030, og 0,33 TWh i perioden 2031 til 2040. Kontraktene har blitt signert med de norske selskapene Lyse, Eidsiva, Agder Energi og BKK, og med sveitsiske Axpo.
 
Kontraktene vil bidra til forsyning av kraft til Hydros aluminiumverk i Norge i årene etter 2020, når dagens langsiktige kraftkontrakt med Statkraft løper ut.

Recommended for you