Skip to content

Norsk Hydro: Innkalling til generalforsamling 2015

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted på Norsk Hydro ASAs kontor på Vækerø, Drammensveien 260, 0283 Oslo, onsdag 6. mai 2015 kl. 14.00.

Fullstendig innkalling og agenda er vedlagt.

Alle relevante dokumenter ligger på www.hydro.com/generalforsamling

Recommended for you