Skip to content

Norsk Hydro: Investor relations arrangerer Energi-webinar 9. juni 2015, kl 15:00

Norsk Hydro ASA holder webinar om forretningsområdet Energi tirsdag 9. juni 2015, kl. 15:00-16:00.

Konserndirektør for Energi og Forretningsutvikling, Arvid Moss, vil holde en 40 minutters presentasjon etterfulgt av 20 minutter spørsmål og svar.

Vennligst benytt linken i høyre kolonne for webinaret og innringingsdetaljer.

Hydro er Norges nest største kraftverksoperatør, med mer enn 100 års erfaring med vannkraftproduksjon. Hydro driver 20 kraftverk i fire hovedregioner i Norge: Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla. Til sammen produserer Hydro ca. 10 terawatt-timer (TWh) elektrisk kraft i et normalår. Hydros forretningsområde Energi har rundt 190 ansatte.

Recommended for you