Skip to content

Norsk Hydro: Nærstående til konserndirektør har kjøpt aksjer

Ektefellen til Anne-Lene Midseim kjøpte 18. juni 2015 400 aksjer i Hydro til kroner 35.31 per aksje. Anne-Lene Midseim eier etter dette, inkludert nærstående, 4.339 aksjer i Hydro.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you