Skip to content

Norsk Hydro: Primærinnsidere vil kjøpe aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program

Etter tilslutning fra Norsk Hydro ASA’s generalforsamling i 2010, innførte styret et langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen. Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Følgende primærinnsidere vil 7 april 2015 kjøpe Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 46.70 kroner.

Navn Aksjer som vil kjøpes Ny beholdning etter LTI-kjøp
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg  19 954 180 519
Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik 8 025 29 100
Konserndirektør Arvid Moss 8 083 125 768
Konserndirektør Hilde Merete Aasheim 8 668 59 367
Konserndirektør Alberto Fabrini 8 085 8 085

 

Totalt 60 840 aksjer vil bli solgt av Hydro til deltagerne i Langtidsinsentiv ordningen.

Hydro eier etter denne transaksjonen 29 105 148 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2 039 893 128.

I tillegg så har alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 25.000 kroner eller 12 500 kroner med 50 prosent rabatt, under en generell aksjeordning som tilbys hvert år. For ansatte som deltar i denne ordningen, så er kjøpskurs 23.35 kroner per aksje, for 536 eller 268 aksjer, som vil bli solgt fra Hydros posisjon av egne aksjer ved begynnelsen av mai 2015.

Følgende primærinnsidere har under ovennevnte ordning hver avtalt å kjøpe 536 aksjer:

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

- Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik

- Konserndirektør Arvid Moss

- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim

- Konserndirektør Anne-Lene Midseim

- Konserndirektør Inger Sethov

- Konserndirektør Hanne Simensen

- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg

- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik

- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen

- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen

- Direksjonssekretær Ingeborg Margrethe Liahjell

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you