Skip to content

Norsk Hydro: Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge hvert år.

Alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 25.000 kroner eller 12.500 kroner med 50 prosent rabatt. 88 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 536 eller 268 aksjer hver til kurs 23,35 kroner. Totalt antall aksjer allokert og overført 4. mai 2015 er 1.694.564.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 27.410.584 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.041.587.692.

Følgende primærinnsidere har under overnevnte ordning hver tegnet 536 aksjer (se også børsmelding fra 1. april 2015):

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, ny beholdning er 181.055

- Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik, ny beholdning er 29.636

- Konserndirektør Arvid Moss, ny beholdning er 126.304

- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ny beholdning er 59.903

- Konserndirektør Anne-Lene Midseim, ny beholdning er 3.939

- Konserndirektør Inger Sethov, ny beholdning er 3.663

- Konserndirektør Hanne Simensen, ny beholdning er 2.764

- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg, ny beholdning er 25.784

- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, ny beholdning er 3.698

- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen, ny beholdning er 8.083

- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, ny beholdning er 4.754

- Direksjonssekretær Ingeborg Margrethe Liahjell, ny beholdning er 4.750

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Recommended for you