Skip to content

Norsk Hydro: Utvidet vedlikehold ved Paragominas, produksjon ved Alunorte upåvirket

En av to kulemøller ved Hydros bauksittgruve Paragominas i Para, Brasil, ble tatt ut for vedlikehold i begynnelsen av mars. Det var planlagt at den skulle være tilbake i produksjon mot slutten av mars. Under arbeidet avdekket en inspeksjon forhold som krever en forlenget periode med redusert produksjon. Vedlikehold og utbedringer er nå forventet å vare til slutten av april.

Paragominas produserer normalt med to kulemøller og når en er ute for vedlikehold, så produserer Paragominas på 50 prosent av kapasitet.  I forberedelse for vedlikeholdet har aluminaraffineriet Alunorte bygd opp et bauksittlager som var tilstrekkelig for å dekke det planlagte vedlikeholdet.

Nåværende bauksittlager ved Alunorte i tillegg til forsyning fra bauksittgruven MRN, vurderes å være tilstrekkelig for å dekke bauksittbehovet gjennom den utvidede vedlikeholdsperioden, slik at aluminaproduksjonen ved Alunorte ikke blir påvirket.

Paragominas har en beregnet kapasitet på 9,9 millioner tonn. Alunorte har en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn, og er verdens største aluminaraffineri. Paragominas og Alunorte ligger i den brasilianske delstaten Pára.

Recommended for you