Skip to content

Sapa adresserer testpraksis ved fabrikk i Portland, USA

For full versjon av melding fra Sapa, vennligst se vedlagt PDF

Sapa er en global leverandør av nedstrøms aluminiumløsninger, eid 50 prosent av Hydro.

(Sapa har siden oktober 2017 vært eid 100 prosent av Hydro)

Recommended for you