Skip to content

Status for biologisk mangfold i Brasil

Et miljøteam fra Hydro presenterte forsknings- og prosjektresultater fra bauksittgruven Paragominas på en samling i det norsk-brasilianske forskningskonsortiet for biologisk mangfold, BRC (Biodiversity Research Consortium Brazil-Norway), denne uken.

Et miljøteam fra Hydro presenterte forsknings- og prosjektresultater fra bauksittgruven Paragominas på en samling i det norsk-brasilianske forskningskonsortiet for biologisk mangfold, BRC (Biodiversity Research Consortium Brazil-Norway), denne uken.

Temaet på seminaret var beskyttelse av biologisk mangfold i Amazonas, og blant deltakerne var det forskere fra Brasil og Norge som la frem resultater fra gjenplantingsprosjekter og effekten på planter og dyr i området.

Victor Barbosa (t.v.), leder for dyrevern ved Paragominas, ga en presentasjon, og Domingos Campos, leder for HMS og samfunnsansvar i Bauksitt & Alumina, var til stede for å svare på spørsmål og gi kommentarer til presentasjonene.Hydro har forpliktet seg til å bevare og gjenopprette det biologiske mangfoldet i området rundt gruven Paragominas, som ligger i Amazonas-bassenget, et regnskogområde som er habitat for en mengde arter, og i tillegg spiller en viktig rolle i forhold til klimaendringene. Deltakerne på seminaret fikk høre presentasjoner av hvordan man kan redusere avskogingen, øke gjenplantingen i berørte områder og følge med på forholdene for ulike arter – særlig truede arter – i studieområdet.

Domingos Campos, leder for HMS og samfunnsansvar i Bauksitt & Alumina, sier at samlingen ga alle større innsikt i ulike måter å jobbe med biologisk mangfold på. – For meg var dette seminaret en unik mulighet til å samle alle forskerne fra Brasil og Norge, og samtidig få "preget" av det norske samfunnet, hvordan nordmenn oppfatter arbeidet som gjøres i Brasil.

– Det var en viktig anledning til å vise hvilke utfordringer et slikt prosjekt står overfor i Brasil, for at folk skal forstå hvordan realitetene er i landet. Hans kollega, Victor Barbosa, leder for dyrevern ved Paragominas, presenterte Hydros rehabiliteringsarbeid, som har gjenopprettet 1.400 hektar land siden 2009. Om lag 65 lokalt ansatte er involvert i arbeidet, hvor målet er å rehabilitere en hektar for hver hektar som blir berørt av gruvevirksomheten innen 2017.

Bernt Malme, leder for miljø i Hydro, talte også til forsamlingen om Hydros arbeid i Brasil: – Seminaret var et viktig skritt videre. Det var en mulighet til å vise viktige interessegrupper i Norge hva vi holder på med, og også til å få verdifull tilbakemelding fra dem.

– Vi drøftet også prioriteringer for forskningen for neste år og strategien på lengre sikt. Jeg ser at vi har kommet nærmere hverandre siden vi startet konsortiet, og nå har vi en svært åpen og konstruktiv dialog blant samarbeidspartnerne. Vi ønsker å bruke resultatene til å forbedre gjenplantingsarbeidet vårt, og da trenger vi innspill og resultater fra partnerne i konsortiet.

Blant de som deltok på seminaret "Protecting biodiversity in the Brazilian Amazon" på Naturhistorisk museum i Oslo var Frid-Karin Gjersvoll Nilsen og Kirsten M. Hovi fra Hydros kommunikasjonsteam for ikke-finansiell rapportering, og Bernt Malme, leder for miljø i Hydro.Blant de som deltok på seminaret "Protecting biodiversity in the Brazilian Amazon" på Naturhistorisk museum i Oslo var Frid-Karin Gjersvoll Nilsen og Kirsten M. Hovi fra Hydros kommunikasjonsteam for ikke-finansiell rapportering, og Bernt Malme, leder for miljø i Hydro.

Recommended for you