Skip to content

Hydro blir hovedsamarbeidspartner med Forskerfabrikken

Aluminiumselskapet Hydro og Forskerfabrikken har inngått en treårig samarbeidsavtale. Målet er å vekke interessen for industri og teknologi blant barn og unge.

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør i naturvitenskap, som ønsker å gjøre naturfag og matematikk til en hobby for barn på lik linje med andre fritidsaktiviteter. Forskerfabrikken tilbyr fritidskurs i forskning og matematikk i alle fylker i hele Norge. I tillegg jobber selskapet med å styrke naturfagundervisningen i barnehage og skole ved å holde etterutdanningskurs for pedagoger.

– Teknologiutvikling, innovasjon og nyskaping har utgjort en hjørnestein i Hydro helt siden selskapet ble grunnlagt for 110 år siden. Forskerfabrikkens unike arbeid for å vise barn og unge at det er en hel verden av muligheter bak realfagene passer utmerket med vår satsning på fremtiden. Vi håper dette samarbeidet kan bidra til å tenne en gnist hos de mange forskerspirene som skal forme morgendagens kunnskapssamfunn, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro.

Avtalen har en årlig ramme på 1,5 millioner kroner.

–Vi er glade for å ha en så viktig industriaktør som Hydro med på laget til Forskerfabrikken! Aluminium er del av de eksperimentene vi bruker i våre kurs, og vi ser frem til å knytte ytterligere kontakt med et faglig nettverk som kan styrke vår realfagsformidling, sier Hanne S. Finstad, Fabrikksjef i Forskerfabrikken.

Som del av avtalen vil Forskerfabrikken utvikle formidlingskurs som Hydros ansatte kan bruke, og Hydro vil ha en representant i Forskerfabrikkens styre. Avtalen er treårig, med opsjon på to års forlengelse.

Recommended for you