Skip to content

Hydro fornyer avtale om salg av metall med samarbeidsselskapet Sapa

Aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs heleide datterselskap, Hydro Aluminium AS, har inngått en salgsavtale med Sapa AS, en global leverandør av nedstrømsprodukter i aluminium (50% eid av Hydro), om levering av pressbolt i henhold til en løpende avtale som starter i 2017.

Avtalen dekker pressbolt i Europa, og erstatter den eksisterende kontrakten som ble inngått ved opprettelsen av samarbeidsselskapet Sapa i 2013, og som utløper ved utgangen av 2016. Avtalen er inngått til markedsvilkår, og dekker et volum på 250.000 - 300.000 tonn som kan justeres på årlig basis.

– Hydros erfaring og teknologiske fortrinn langs hele verdikjeden gir våre kunder aluminiumprodukter med merverdi, og vi er glade for å fortsette å levere aluminium av høy kvalitet til Sapa, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Sapa er verdensledende på nedstrømsprodukter i aluminium, som et resultat av fusjonen mellom ekstruderingsaktivitetene i Orkla og Hydro. Sapa har global rekkevidde og lokal tilstedeværelse både innenfor ekstruderte produkter, byggsystemer og presisjonsrør. Sapa har 22.800 ansatte i mer enn 40 land, og hovedkontor i Oslo.

Recommended for you