Skip to content

Hydro kjøper Vales gjenværende aksjer i Paragominas

Hydro foretok oppkjøpet av Vales gjenværende aksjepost i Mineração Paragominas S.A. (MPSA) den 15. desember 2016.

Transaksjonen utgjør andre og siste del i kjøps-/salgsavtalene for MPSA, som ble inngått i 2011 i forbindelse med Hydro sitt oppkjøp av majoriteten av Vale sin aluminiumvirksomhet i Brasil. Hydro eier nå 100% av aksjene i MPSA.

Hydros netto vederlag, etter justeringer som har oppstått etter fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale, var på 113 millioner US-dollar. Hydro forventer at transaksjonen vil ha en positiv effekt på omlag 45 millioner US-dollar på resultatet for fjerde kvartal 2016 i Bauksitt & Alumina, hvorav 30 millioner US-dollar vil være ekskludert fra underliggende EBIT. 

Recommended for you