Skip to content

Hydro og Forskerfabrikken inspirerer forskerspirer

Sommerskolene har startet og Hydro får i løpet av ferien besøk av over 400 forskerspirer, som skal dyrke bakterier, utforske elektrisitet og aluminium. Målet er å vise hvor spennende teknologi og industri er.

Aluminiumselskapet Hydro og Forskerfabrikken har inngått en treårig samarbeidsavtale. Målet er å vekke interessen for industri og teknologi blant barn og unge. Over 400 barn vil delta på sommerskolene som holdes i tilknytning til Hydros fabrikksteder rundt om i Norge.

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør i naturvitenskap, som ønsker å gjøre naturfag og matematikk til en hobby for barn på lik linje med andre fritidsaktiviteter.

– Teknologiutvikling, innovasjon og nyskaping har utgjort en hjørnestein i Hydro helt siden selskapet ble grunnlagt for 110 år siden. Forskerfabrikkens unike arbeid for å vise barn og unge at det er en hel verden av muligheter bak realfagene passer utmerket med vår satsning på fremtiden. Vi håper dette samarbeidet kan bidra til å tenne en gnist hos de mange forskerspirene som skal forme morgendagens kunnskapssamfunn, sier teknologidirektør Hans Erik Vatne i Hydro.

Gjennom sommerskolene vil barn i 5.-7. trinn lete etter mikrometeoritter på spennende ekskursjoner, utforske aluminium og elektrisitet, dyrke bakterier og lage ballongraketter.

På sommerskolen blir deltakerne flinkere i naturfag og lærer mer om kjemi, fysikk, astronomi og biologi. Aktivitetene er koblet opp mot skolens læreplan for 5. – 7. trinn.

– Gjennom sommerskolene får barna se hvor spennende teknologi og naturfag kan være, og mulighetene industrien kan gi. Som en fremtidsrettet kompetansebedrift er det viktig for Hydro å bidra til rekruttering av unge mennesker til de fagområdene som er kritisk for å utvikle nye aluminiumsprodukter og prosesser, sier Vatne. Han håper å se flere av de unge forskerne komme tilbake til Hydro, en gang i fremtiden.

Recommended for you