Skip to content

Hydro og NTNU lanserer senter for forskning på fremtidens aluminiumsprodukter

Hydro oppretter et femårig gaveprofessorat til NTNU, verdt inntil 10 millioner kroner. Professoratet støtter opprettelsen av «NTNU Aluminium Product Innovation Center» (NAPIC). Visjonen er å finne nye produktområder for aluminium, samt etablere NTNU som verdensledende innenfor anvendelsen av aluminiumsprodukter.

Gjennom et unikt samarbeid mellom NTNU-fakultetene i Trondheim, Ålesund og Gjøvik vil NAPIC forske på anvendelsen av aluminium innenfor arkitektur, produktdesign, materialteknologi og produktutvikling.

Spydspiss for forskning

– Aluminium er kraft og kunnskap i fast form, og Norge er allerede i verdenstoppen på forskning og innovasjon innenfor vår industri. Med dette senteret har vi en spydspiss for å skape nye anvendelsesområder for aluminium, sier teknologidirektør i Hydro, Hans Erik Vatne.
Hydro anser aluminium som fremtidens metall, og bruksområdene er nærmest ubegrensede. Med NAPIC vil man jobbe for å utvikle nye, innovative aluminiumsprodukter. Med et dedikert senter for dette arbeidet, vil man kunne kombinere den eksisterende NTNU-ekspertisen på materialteknologi, modellering og prosessering, med kreativ tankegang og systematisk tilnærming til produktinnovasjon.

Viktig satsning

Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, sier satsningen styrker NTNUs forskning på et viktig felt.

– NTNU har lang tradisjon for å forske på aluminium og anvendelsen av materialet. Dette professoratet og NAPIC gjør oss i stand til å satse enda sterkere på et felt som er viktig for Norge, sier han. 
– For oss ved NTNU er det helt naturlig å samarbeide med industri og næringsliv. Den faglige uavhengigheten er sikret, samtidig som et slikt professorat må sees på som en trygg investering for Hydro. Vi vil forvalte investeringen godt, sier Bovim.

Det tverrfaglige samarbeidet ved NAPIC vil i all hovedsak forgå mellom Institutt for produktutvikling og materialer, Institutt for produktdesign, Institutt for materialteknologi og Fakultet for arkitektur og billedkunst.
Med NTNU Ålesunds deltagelse vil man kunne dra nytte av fakultetets link til norsk skips- og møbelindustri, mens NTNU Gjøvik vil kunne bidra med sin sterke tilknytning til den industrielle aluminiumsklyngen på Raufoss.

Positive tilbakemeldinger

– Senteret vil være et samarbeid mellom NTNU, aluminiumsindustrien og deres kunder, og doktorgradsstudenter fra de involverte instituttene og fakultetene vil jobbe sammen om oppgaver som er relevante for industrielle partnere som vil bli tilknyttet senteret, sier Vatne.

Han legger til at responsen fra diverse industribedrifter, organisasjonen Norsk Industri, samt Norsk Forskningsråd har vært utelukkende positiv til initiativet. 
NAPIC vil etter all sannsynlighet ha base ved Institutt for produktutvikling og materialer i Trondheim. Oppstart er forventet tidligst høsten 2016.

Recommended for you