Skip to content

Hydro og WWF: Samarbeider om klimakutt

Hydro og WWF har inngått en ettårig samarbeidsavtale. Målet er å komme fram til innovative løsninger som kan bidra til kutt i klimautslipp.

Både Hydro og WWF jobber for å bidra til at Norge kan nå sine klimamål for 2030. Nå går Norges største industriselskap og den norske grenen av verdens største miljøorganisasjon sammen om å finne gode løsninger for et fornybart samfunn.

I den ettårige samarbeidsavtalen som Hydro og WWF nå har signert, går det fram at de to skal «stimulere til å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter på veien mot lavkarbonsamfunnet.»

– Dette er et samarbeid jeg ser fram til! Hensikten er at vi utveksle innovative løsninger som kan bidra til utslippskutt samtidig som vi tar vare på naturmangfoldet. Vi har ulike utgangspunkt, men vi er opptatt av å nå det samme målet, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.

– Aluminium er en stadig viktigere del av lavkarbonløsninger for fremtiden. Vi ønsker å synliggjøre mulighetene metallet har, og hvilken rolle aluminiumindustrien har i det globale arbeidet for å redusere klimagassutslipp, sier kommunikasjonsdirektør Inger Sethov i Hydro.

I tillegg til generelt samarbeid, skal Hydro og WWF også samarbeide spesielt om hvordan aluminium i større grad kan resirkuleres i Norge. Fra tidligere har Hydro og WWF samarbeidet om Telysjakten, der 87.000 skole- og barnehagebarn i løpet av tre år deltok aktivt med å samle inn brukte telyskopper av aluminium til resirkulering.

– Vi kjenner Hydro godt fra før gjennom tidligere samarbeid og det blir spennende å se hva vi kan utrette sammen med denne nye avtalen, sier Jensen.

Recommended for you