Skip to content

Hydro redegjør for handel i Tadsjikistan

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har bedt Hydro gi en bredere redegjørelse for sin handel i Tadsjikistan. Hydro har i dag overlevert sin redegjørelse til NFD, der hovedkonklusjonen er at det ikke er funnet noen indikasjoner på at Hydro har handlet i strid med gjeldende lover, regler eller retningslinjer.

I redegjørelsen, som er signert av styreleder Dag Mejdell, understreker Hydro at selskapet har nulltoleranse for korrupsjon. I Tadsjikistan har Hydro utelukkende kjøpt og solgt varer til markedspriser og heller ikke benyttet egne agenter eller mellommenn. Hydro har heller aldri forhandlet med Tadsjikistans president, selv om vi har hatt flere møter – slik vi også har møter med myndighetspersoner i mange land der vi har virksomhet eller er engasjert i handel. Hydro har ikke hatt avtaler med selskaper der eierskapet ikke har vært kjent.

– Hydro har gjennomført interne og eksterne vurderinger av dilemmaene knyttet til denne handelen. Blant annet har selskapet hatt en åpen dialog om forholdene i Tadsjikistan med internasjonale organisasjoner som Verdensbanken, Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), Det internasjonale pengefondet (IMF), og også norske myndigheter, sier styreleder i Hydro, Dag Mejdell.

– Vi har ført en aktiv, åpen og utstrakt dialog med flere internasjonale organisasjoner om både utfordringene i Tadsjikistan og våre relasjoner til Talco for å søke råd og veiledning i disse krevende problemstillingene. Åpenhet og dialog har vært viktig for hvordan vi har møtt dilemmaene i denne saken, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro har gjentatte ganger forsøkt å bidra til forbedringer innen transparens, helse, miljø og sikkerhet i Talco (tidl. TadAZ). Manglende positiv utvikling på disse områdene var en vesentlig grunn til at Hydro i november 2009 besluttet å ikke inngå nye avtaler om kjøp av metall, og at kommersiell aktivitet ble avsluttet i 2012.

– Handelen i Tadsjikistan har vært grundig vurdert underveis. Hovedkonklusjonen fra alle tidligere gjennomganger har vært at det ikke var noen indikasjoner på at Hydro hadde handlet i strid med regler eller retningslinjer. Vi har nå overlevert en grundig redegjørelse av det omfattende materialet som ligger til grunn etter 20 års handelsvirksomhet. Igjen er vår konklusjon klar: Det foreligger ingen indikasjon på at Hydro har handlet i strid med gjeldende lover, interne regler eller retningslinjer, sier Mejdell.

Redegjørelsen kan leses i sin helhet via denne linken. Styreleder Dag Mejdell og konsernsjef Svein Richard Brandtzæg er tilgjengelig for media på selskapets kontorer, Drammensveien 264 i dag kl 10.00.

Recommended for you