Skip to content

Hydro tildelt Stockman-prisen for 2016

Hydro har vunnet Stockman-prisen for sjette gang. Prisen deles ut årlig av Norske Finansanalytikeres Forening.

Hydro vant i kategorien "åpen klasse," som omfatter alle selskaper notert på Oslo Børs, og fikk også tildelt prisen for "Beste IR-team."

Hovedprisen er basert på en evaluering av selskapets hjemmeside, årsrapport, annen finansiell og ikke-finansiell rapportering, presentasjoner, og hvordan selskapet informerer om blant annet strategi, rammebetingelser og markedsforhold.

Alle norske fondsmeglere, større institusjoner og NFFs medlemmer er invitert til å nominere kandidater. Forrige gang Hydro vant den gjeveste prisen var i 2013. (Prisvinnere unntas fra avstemningen de neste to årene.)

 – Jeg er spesielt glad for denne prisen ettersom den viser at mange av våre viktigste interessegrupper i stor grad er fornøyde med den måten vi kommuniserer med markedet på, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for økonomi og finans i Hydro.

– Ikke minst er dette en pris som viser hvilken innsats som gjøres i en stor del av organisasjonen vår for å sikre god rapportering og kommunikasjon om både finansielle og ikke-finansielle forhold. Vi er nå benchmark i Norge, og vi bør fortsette arbeidet for å opprettholde denne posisjonen, og forbedre oss enda mer på dette viktige området.

Stephan Mocek, leder for Corporate Financial Reporting, Performance & Tax i Hydro, sier: – Det er en stor ære å få tildelt Stockman-prisen. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer i interne prosesser og ekstern kommunikasjon for å gi kvalitetsinformasjon til finansmarkedet. Det å motta Stockman-prisen for sjette gang viser nå at dette arbeidet blir verdsatt, og gir motivasjon til organisasjonen om å fortsette i samme retning.

Selv om Hydros IR-avdeling også har vunnet priser tidligere, er dette første gang den er kåret til "Beste IR-team" siden denne kategorien ble opprettet i 2003. Hydros tidligere IR-leder, Peik Norenberg, vant NFFs pris "Beste IR-ansvarlig" i 2002.

Stian Hasle, som tok over som leder for IR i juni, sier prisen for "Beste IR-team" gjenspeiler den gode økonomiske rapporteringen i Hydro, og også det arbeidet IR-avdelingen gjør for å gi finansmiljøet god informasjon og svare raskt på henvendelser.

– Vi prøver å være tilgjengelige hele tiden, sier Hasle. – Vi setter av mye tid til å snakke med de analytikerne som dekker Hydro, og er naturligvis tilgjengelige for alle investorer. Og som eneste aluminiumselskap på Oslo Børs er den informasjonen vi kan gi om hva som foregår i markedet spesielt verdifull. 

Recommended for you