Skip to content

Lekkasje til sjø i Årdal

Torsdag oppstod det en lekkasje i forbindelse med fjerning av en dieseltank på Hydro sitt anlegg på Årdalstangen.

Dieselen som rant ut av tanken har gått via oppsamlingskaret rundt tanken, via oljeutskiller til avløp, og videre til sjøen. Det er estimert at lekkasjen fra tanken er rundt 2400 liter diesel, men det er ikke fastslått hvor mye av dette som nådde sjøen. Det er lagt ut oljeabsorberende lenser for å samle opp dieselen i sjøen og Hydro jobber med å fjerne rester som fortsatt ligger i avløpssystemet.

Årdal Kommune, Kystverket og Miljødirektoratet er varslet om hendelsen.

Mediekontakt
Kontakt: Halvor Molland
Mobil:    +47 92979797
E-post:  Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you