Skip to content

Norsk Hydro: Primærinnsidere kjøper aksjer i langtidsinsentiv- og aksjer til ansatte-program

Etter tilslutning fra Norsk Hydro ASA’s generalforsamling i 2010, innførte styret et langtidsinsentiv (LTI) i form av en godtgjørelse på 30 prosent og 25 prosent av årlig grunnlønn for henholdsvis konsernsjef og andre medlemmer av konsernledelsen. Utbetaling av langtidsinsentivet forutsetter at Hydro har hatt positiv underliggende EBIT foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.

Følgende primærinnsidere har 1 april 2016 kjøpt Hydro-aksjer under denne ordningen til kurs 33.11 kroner.

Navn

Aksjer som
vil kjøpes

Ny beholdning
etter LTI kjøp

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg

29 180

210 235

Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik

11 788

41 424

Konserndirektør Arvid Moss

11 788

138 092

Konserndirektør Hilde Merete Aasheim

12 662

72 565

Konserndirektør Alberto Fabrini

16 799

24 884

Konserndirektør Kjetil Ebbesberg

12 469

38 253

Konserndirektør Anne-Lene Midseim

9 422

13 761

Konserndirektør Inger Sethov

8 620

12 283

Konserndirektør Hanne Karine Simensen

9 422

12 186

 

Totalt 122 150 aksjer har blitt solgt av Hydro til deltagerne i Langtidsinsentiv ordningen.

Hydro eier etter denne transaksjonen 27 288 434 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2 041 709 842.

I tillegg så har alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 12.500 kroner med 50 prosent rabatt, under en generell aksjeordning som tilbys hvert år. For ansatte som deltar i denne ordningen, så er kjøpskurs 16.55 kroner per aksje, for 378 aksjer, som vil bli solgt fra Hydros posisjon av egne aksjer ved begynnelsen av mai 2016.

Følgende primærinnsidere har under ovennevnte ordning hver avtalt å kjøpe 378 aksjer:

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
- Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik
- Konserndirektør Arvid Moss
- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim
- Konserndirektør Anne-Lene Midseim
- Konserndirektør Inger Sethov
- Konserndirektør Hanne Simensen
- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg
- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik
- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen
- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen
- Direksjonssekretær Ingeborg Margrethe Liahjell

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Recommended for you