Skip to content

Norsk Hydro: Salg av aksjer til ansatte

Ansatte i Norsk Hydro har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge hvert år.

Alle ansatte som er ansatt av Norsk Hydro i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 12.500 kroner med 50 prosent rabatt. 85 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 378 aksjer hver til kurs 16,55 kroner. Totalt antall aksjer allokert og overført 28. april 2016 er 1.184.274.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 26.104.160 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 2.042.894.116.

Følgende primærinnsidere har under overnevnte ordning hver tegnet 378 aksjer (se også børsmelding fra 1. april 2016):

- Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, ny beholdning er 210.613
- Konserndirektør for Økonomi og Finans Eivind Kallevik, ny beholdning er 41.802
- Konserndirektør Arvid Moss, ny beholdning er 138.470
- Konserndirektør Hilde Merete Aasheim, ny beholdning er 72.943
- Konserndirektør Anne-Lene Midseim, ny beholdning er 14.139
- Konserndirektør Inger Sethov, ny beholdning er 12.661
- Konserndirektør Hanne Simensen, ny beholdning er 12.564
- Konserndirektør Kjetil Ebbesberg, ny beholdning er 38.631
- Representant for ansatte i styret Billy Fredagsvik, ny beholdning er 4.076
- Representant for ansatte i styret Ove Ellefsen, ny beholdning er 8.461
- Representant for ansatte i styret Sten Roar Martinsen, ny beholdning er 5.132
- Direksjonssekretær Ingeborg Margrethe Liahjell, ny beholdning er 5.128

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Recommended for you