Skip to content

Norsk Hydro: Sapa (joint venture) – Offentliggjøring av resultater for andre kvartal 2016

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, hovedsaklig som følge av sesongmessig høyere markedsetterspørsel og høyere marginer.

Underliggende EBIT for Sapa økte betydelig sammenliknet med samme kvartal i fjor. Inntjeningen økte på tvers av alle forretningsområdene, drevet av positive resultater fra forbedringsprogrammer, vridning mot mer høymarginsalg og positiv markedsutvikling. Andre kvartal i fjor var preget av sterkt fallende metallpremier i Nord-Amerika.

Underliggende EBIT for første halvdel av 2016 økte sammenliknet med samme periode i 2015, drevet av de samme faktorene som beskrevet over.

Nøkkeltall – 
Sapa (100 %)
2. kvartal 2016 1. kvartal 2016 2. kvartal 2015 1. halvdel 2016 1. halvdel 2015 År 2015 
NOK millioner, unntatt salgsvolum            
Driftsinntekter  14 071  13 905  14 484  27 976  28 535  55 252
Underliggende EBITDA  1 132  901  799  2 033  1 504  2 729
Underliggende EBIT  804  571  483  1 375  875  1 407
Salgsvolum (kmt)  366  349  358  715  711  1 363
Rapportert EBIT  920 655  65  1 574  266  528

 

Etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa og Nord-Amerika økte sammenliknet med forrige kvartal med henholdsvis 4,5 prosent og 3 prosent, grunnet sesongmessig høyere markedsetterspørsel.

Sammenliknet med samme periode i fjor økte markedsetterspørselen med 2,5 prosent i Nord-Amerika og 1,5 prosent i Europa. I Nord-Amerika var det positivt bidrag fra bygg- og anleggsmarkedet og etterspørsel fra bilindustrien. I Europa var det en positiv utvikling innen bil- og transportindustrien, mens situasjonen var mer sammensatt innen bygg og anlegg.

Fremover forventes det en fortsatt moderat markedsvekst i Europa, mens enkelte markedssegmenter i Nord-Amerika viser tegn til utflating. I både Nord-Amerika og Europa bidrar aluminiumsubstitusjon innen bilindustrien positivt. Andre kvartal er et sterkt kvartal sesongmessig, og etterspørselen faller vanligvis i tredje kvartal.

Investorkontakt
Kontakt: Stian Hasle
Mobil: +47 977 36 022
E-post: Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt
Kontakt: Halvor Molland
Mobil: +47 929 79 797
E-post: Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you