Skip to content

Norsk Hydros årsrapport 2015: Skape verdier gjennom å bli bedre, større, grønnere

«Verden omkring oss har endret seg raskt og betydelig – igjen. For ett år siden opplevde vi tilbudsunderskudd og rekordhøye produktpremier på aluminium. Kort tid senere presset kinesisk overproduksjon og økende eksport prisene til de laveste nivåer vi har sett på seks år. Jeg er glad for å konstatere at Hydros forbedringsprogrammer har fortsatt med uforminsket kraft, og har gitt meget gode resultater og bedret evne til å holde stø kurs. Forbedringene har gitt en årlig positiv resultateffekt på 4,5 milliarder kroner siden 2011. Det betyr ikke at forbedringsarbeidet er i mål. Vi er alltid på jakt etter nye milepæler. På kapitalmarkedsdagen i desember lanserte vi en ny ambisjon med sikte på å forbedre årlige resultater med ytterligere NOK 2,9 milliarder innen utgangen av 2019», skriver konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

«Det er ingenting i veien med etterspørselen etter våre produkter. Lett, formbart, korrosjonsbestandig og uendelig resirkulerbart aluminium finner veien til stadig nye anvendelser og etterspørselen fortsetter å vise stabil vekst. Overgang til aluminium i bilindustrien er det åpenbare eksempelet, ettersom avanserte aluminiumpaneler erstatter sveisede ståldeler og sparer både vekt, utslipp og prosesskostnader. Men også for å erstatte kobber, spesielt i kabler, er potensialet stort. Innenfor varme, ventilasjon, klimaanlegg og kjøling fortsetter aluminiumløsninger sin fremgang og lettmetallet er også i ferd med å bli et kostnadseffektivt og foretrukket alternativ i kraftnett over lange avstander», sier Brandtzæg.

«En solid finansiell stilling er vårt beste forsvar mot brå markedssvingninger, i tillegg til å kontinuerlig forbedre vår relative industriposisjon. I dag er Hydro en aluminium- og aluminaprodusent i første kvartil med en sterk finansiell stilling. Dette gjør det mulig for oss å tilby et pålitelig utbytte til våre aksjonærer og setter oss i stand til å utnytte bølgedalen i markedet til å styrke vårt verdiskapingspotensial», fortsetter Brandtzæg.

«I Valsede Produkter optimaliserer vi vår produktportefølje gjennom vekstprosjekter innenfor bil og resirkulering – som betjener segmenter med gode marginer og reduserer vår metallkostnad. Vi har kjøpt opp verdens mest avanserte skrap-sorteringsteknologi for å styrke vår posisjon innen resirkulering. I Primærmetall har vi en systematisk tilnærming for å få ytterligere 200.000 tonn mer aluminium per år ut av våre eksisterende hel- og deleide aluminiumverk til en tilfredsstillende kostnad per tonn. Gjennom å vurdere oppkjøp av Vales 40 prosent eierandel i MRN kan det hende vi tar et viktig skritt nærmere langsiktig tilgang til bauksittressurser», sier Brandtzæg.

«For to år siden annonserte vi vårt mål om å bli karbonnøytrale i et livsløpsperspektiv innen 2020. Vi er fortsatt alene i vår industri med et slikt ambisiøst klimamål – og vi er i rute. Vi øker vår kapasitet for å resirkulere brukt skrap og sikter mot å rehabilitere like mye skog som det som klareres for gruvedrift i løpet av 2017. Vi gjør dette fordi det er riktig å gjøre, men også fordi vi mener det gir oss konkurransefortrinn», avslutter Brandtzæg.

Rapporten som innfrir norske lovkrav om årlig rapportering er dokumentet «Årsregnskap og årsberetning 2015». Denne rapporten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

I tillegg er en mer utfyllende rapport tilgengelig, «Annual Report – 2015», med detaljert informasjon om Hydros virksomheter, driftsmessige og finansielle resultater, ekstrafinansiell informasjon, eierstyring og selskapsledelse samt regnskaper. Denne rapporten er tilgjengelig på engelsk.

På www.hydro.com/reporting2015 er innhold fra i de to rapportene lagt ut sammen med noe tilleggsinformasjon. Alle deler av rapporten kan lastes ned fra denne nettsiden og skrives ut i pdf-format om ønskelig.

Hydros bærekraftsrapportering inngår i «Annual report – 2015», med ytterligere informasjon på www.hydro.com/reporting2015.

Recommended for you