Skip to content

Nye 100 år!

– Mye ligger til rette for at vår verdensledende, norske industri kan oppleve en ny vår, sier konserndirektør for Primærmetall i Hydro, Hilde Merete Aasheim. Tirsdag denne uken, besøkte hun Enovakonferansen med et viktig stikkord: «Grønn konkurransekraft».

– Vi går med raske skritt mot kraftoverskudd i Norge. Denne overskuddskraften bør vi bruke til å produsere varer som verden trenger mer av, på den mest klima- og energieffektive måten. I et miljøperspektiv er Norge det beste stedet i verden å produsere aluminium, og det er blant annet derfor vi i Hydro tror på nye 100 år i Norge, sier Aasheim.

Høye ambisjoner

– Hydro har høye ambisjoner for fremtiden, noe vi beviser gjennom vår plan om å realisere en teknologipilot for verdens mest klima- og energieffektive aluminiumproduksjon, sier hun. Teknologipiloten på Karmøy vil ha 15-20 prosent lavere energiforbruk enn konvensjonell teknologi. Prosjektet, som har en total investeringsramme på 3,9 milliarder kroner, støttes av Enova med 1,5 milliarder kroner, og en endelig byggebeslutning er ventet i første halvår i år.

På Enovakonferansen, som ble arrangert i Trondheim på tirsdag, brukte Aasheim blant annet Teknologipiloten på Karmøy som eksempel på hvordan Hydro utnytter teknologi, innovasjon og høyt kompetansenivå som konkurransefortrinn i den globale konkurransen som Hydro deltar i.

Må holde kostnadene nede

Aasheim, som også er styreleder i Norsk Industri, mener tilsvarende konkurransefortrinn gjelder for mange norske selskaper i prosessindustrien.

– Dersom norske bedrifter klarer å holde kostnadene nede på et konkurransedyktig nivå har vi et veldig godt utgangspunkt. Vi vil da kunne være vinnere i prosessindustrien fordi vi har høyt utdannede ansatte som i tett samarbeid med akademiske miljøer er i stand til å levere mer avanserte produkter med mindre karbonfotavtrykk enn konkurrenter fra lavkostland, sier Aasheim.

Hun legger til at grønnheten i den norske aluminiumproduksjonen er et viktig konkurranseelement som trekker kunder til Hydro-systemet.

– En million tonn aluminium produsert i Norge sparer verden for 15 millioner tonn CO2 når alternativet er kullkraftbasert aluminium fra Kina. Grønnheten i det norske metallet setter kundene våre pris på, og er en av motivasjonsfaktorene for at vi skal bli det første karbonnøytrale aluminiumselskapet i 2020, sier Aasheim.

Recommended for you