Skip to content

Offisiell åpning av Hydros oppgraderte resirkuleringsanlegg i Luxembourg

Både kongelige, representanter for regjeringen og næringslivsledere var til stede ved Hydros resirkuleringsanlegg i Luxembourg den 1. juni, da en omfattende oppgradering av anlegget, som involverer store produksjons- og miljøforbedringer, ble avduket.

Hilde Merete Aasheim, leder for Primærmetall, Roland Scharf-Bergmann, leder for resirkulering, og fabrikksjef Ludovic Dardinier i Clervaux, var vertskap for seremonien.

Hans Kongelige Høyhet arvestorhertug Guillaume av Luxembourg og statsminister Xavier Bettel var invitert.

Oppgraderingen til 15 millioner euro har hatt to hovedformål: Den gjør at anlegget kan ta imot mer forbrukt aluminiumskrap, og øker produksjonen til mer enn 100.000 tonn i året. Den vil også redusere energiforbruket.

– Ett resirkuleringsanlegg alene vil ikke redde verden. Men denne utvidelsen er ett bidrag, og et skritt i riktig retning, sa Aasheim til publikum.

– Investeringen betyr økt og bedre resirkuleringskapasitet, slik at vi kan ta vare på mer forbrukt skrap og få det tilbake i kretsløpet. Ved å resirkulere, sparer vi energi. Og, når vi lager nye produkter med denne aluminiumen, for eksempel ved å erstatte tunge stålkomponenter og gjøre biler lettere, bidrar vil til å redusere drivstofforbruket og utslippene i bruksfasen.

Med det beste av transportsystemer, teknologi for fjerning av belegg og utvikling av en ny måte å senke ned fragmenterte 6060-legeringer på, blir fabrikken i Clervaux sett på som et pioneranlegg når det gjelder omsmelting av aluminium.

De to opprinnelige smelteovnene er erstattet av en ny smelteovn med et utprøvd design som også brukes i Deeside i Wales, i Azuqueca i Spania og i Henderson og Commerce i USA.

I tillegg er en av de tidligere støpeovnene konvertert til en smelteovn nummer to. Begge disse smelteovnene skal mate den andre støpeovnen, som også er utvidet til større kapasitet.

Recommended for you