Skip to content

Rapport: – Bærekraft krever ekstraordinær innsats

Ingen av FNs mål for bærekraftig utvikling vil bli nådd i alle verdens regioner, og ingen region vil nå alle de 17 målene, er den tilsynelatende illevarslende prognosen i en ny rapport som ble lagt frem i New York mandag av klassifiserings- og sertifiseringsselskapet DNV-GL. Men det er fortsatt håp, forsikrer rapporten.

Lanseringen skjedde i samarbeid med FN-organisasjonen Global Compact i FNs hovedkvarter, samtidig som verdens ledere flyr inn til verdensmetropolen for de årlige møtene i FNs hovedforsamling.

Det er fortsatt tid til å legge om kursen, sier rapporten, og fremhever 17 globale selskaper som gjør en ekstraordinær innsats innenfor hvert av de 17 bærekraftsmålene. Blant selskapene som trekkes frem er aluminiumselskapet Hydro, og teknologipiloten på Karmøy som tar sikte på å verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumproduksjonsteknologi.

– På de fleste områder finnes det virksomheter som har teknologi, mennesker og arbeidsformer med potensial til å forandre verden. Utfordringen er derfor ikke ‘enerne’, men å sikre utbredelse av nye løsninger som foreslås og prøves ut slik at de beste løsningene blir allemannseie, sa konsernsjefen i DNV-GL, Remi Eriksen under boklanseringen.

Omfanget av utfordringene er så stort at umiddelbar, ekstraordinær innsats er påkrevet dersom vi skal nå de globale målene. Men næringsliv og industri har et unikt utgangspunkt for å drive frem så betydelige endringer som kreves, er budskapet i rapporten som har fått tittelen Future of Spaceship Earth, the SDGs – the business frontier.

Leder av generalsekretærens pådrivergruppe for FNs bærekraftsmål, den norske statsministeren Erna Solberg, sier at «rapporten fremhever de avgjørende bidragene som industri og næringsliv kan – og må – yte for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, og viser frem 17 inspirerende eksempler.»

Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg, er enig og ser bærekraft som en del av Hydros eksistensberettigelse og som en nøkkel til selskapets fremtidige konkurransekraft. – Dører vil begynne å lukke seg for dem som fortsetter å være en del av problemet, mens nye dører vil åpne seg for de som er en del av løsningen, sier Brandtzæg, som er intervjuet i rapporten.

Brandtzæg og Hydro trekkes frem som et eksempel på hvordan man kan nå bærekraftsmål nummer ni om innovasjon og infrastruktur. – Å finne nye måter å produsere og konsumere bærekraftig er ikke til hinder for utvikling og vekst. Tvert imot, å finne, utvikle og implementere nye løsninger som muliggjør produksjon og konsum innenfor naturens tålegrenser vil være den nye målestokken for industrielle fremskritt, sier Brandtzæg, som legger til at selskaper som ønsker en lys fremtid må se ansvarlig drift som en investering snarere enn som en kostnad.

FNs bærekraftsmål omfatter en lang rekke målsettinger for å gjøre slutt på fattigdom, beskytte jordkloden og sikre velferd for alle. Selv om graden av påvirkning varierer har Hydro sett at de fleste bærekraftsmålene har relevans for Hydros virksomhet og Hydro rapporterer allerede på en lang rekke indikatorer som dekkes av FNs bærekraftsmål.

For mer informasjon, se linker til DNV-GL-rapporten, Hydros posisjonsdokument om FNs bærekraftsmål og en tabell som gir et overordnet inntrykk av hvordan Hydros virksomhet påvirker, bidrar til og rapporterer i forhold til de globale målene.

Recommended for you