Skip to content

Sapa inviterer til investorpresentasjon

Sapa, det 50/50-eide joint venture-selskapet mellom Norsk Hydro ASA og Orkla ASA, skal holde en investorpresentasjon den 3. november 2016.

Presentasjonen blir holdt på KS Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo, fra kl 14:00 til 16:30 (CET).

I presentasjonen vil Sapa gi en oppdatering på finansielle og operasjonelle resultater, etterfulgt av Q&A.

Webcast vil være tilgjengelig og nærmere detaljer sendes etter registrering.

Vennligst meld deg på ved følgende link: http://www.sapagroup.com/sapainvestorbriefing3nov2016

Etter påmeldingen vil det være mulig å sende inn spørsmål, og vi oppfordrer til å sende spørsmål i forkant av presentasjonen.

Recommended for you