Skip to content

Video: Vi er stolte av aluminium – Hydro aluminium

Siden vi kontrollerer hele verdikjeden, vet våre kunder at Hydro aluminium er laget i samsvar med våre verdier. Denne nye videoen illustrerer Hydros fortrinn.

Folk gjør valg − de bryr seg om familien sin, om framtiden, og om planeten vår. Vår aluminium er laget i samsvar med våre verdier gjennom hele verdikjeden fra utvinning av bauksitt til ferdig aluminium, for å oppfylle de forventningene folk har til produktene de kjøper.

Vi gjør dette ved å ha kontroll på våre produkter gjennom alle ledd. Vi har hele verdikjeden internt i selskapet.

Vi begynner med fornybar vannkraft i Norge, som er kilden til mye av den elektrisiteten vi bruker for å produsere aluminium.

Deretter bruker vi vår unike smelteverksteknologi for å få mer aluminium ut av den energien vi putter inn, for dermed å redusere klimautslippene.

Siden vi er et aluminiumselskap som dekker hele verdikjeden, har vi en unik posisjon når det gjelder å kontrollere og ta ansvar for den energien vi bruker og for utslippene i prosessene våre.

Og så, når sluttproduktene har tjent sin nytte, kan aluminiumen resirkuleres igjen og igjen - i det uendelige.

Recommended for you