Skip to content

Hydro blant topp ti i internasjonal undersøkelse om menneskerettigheter

Undersøkelsen er utført over en toårsperiode, og har analysert 3189 selskaper i 38 sektorer i 35 land.

Med en poengsum på 78/100 er Hydro nummer sju på lista og beste selskap i gruve- og metallindustrien. Fire faktorer knyttet til samfunnsansvar er vurdert i undersøkelsen:

  • Grunnleggende menneskerettigheter i samfunnet (respekt for enkeltmennesket, individets frihet, forebygging av trakassering, urfolks rettigheter)
  • Arbeidstakeres rettigheter
  • Innsats mot diskriminering i arbeidslivet
  • Menneskerettigheter i forsyningskjeden


Undersøkelsen er utført av Vigeo Eiris, en global leverandør av ESG-forskning (miljø, samfunn og selskapsstyring) til investorer og offentlig og privat næringsliv. Forskningsinstituttet vurderer i hvilken grad faktorer knyttet til bærekraft er innarbeidet i organisasjonens strategi og virksomhet, og foretar en risikovurdering for å bistå investorer og selskaper i deres beslutningstaking.

– Hydro har i mange år skåret høyt på Vigeo Eiris rangering av selskaper når det gjelder bærekraft. Det er spesielt tilfredsstillende å se at vi får anerkjennelse for det krevende, men viktige arbeidet vi gjør i forhold til menneskerettigheter generelt og arbeidstakerrettigheter spesielt. Samtidig ser vi at det er en del uløste problemstillinger, spesielt i forsyningskjeden, sier Elise Must, leder for samfunnsansvar.

Les hele pressemeldingen fra Vigeo Eiris her

Recommended for you