Skip to content

Hydro og BIMCO oppdaterer standard shippingkontrakt

Hydro har oppdatert sitt eksisterende standard skipscerteparti. Den nye versjonen av "Hydrocharter" gjelder fra 1. mars 2017, og er utarbeidet i nært samarbeid med shippingorganisasjonen BIMCO.

Den oppdaterte kontrakten fungerer som grunnlag for Hydros fraktavtaler med rederier over hele verden. Den første versjonen av Hydrocharter ble etablert i 1923.

I tillegg til Hydrocharter har "Hydrobill", et standard konnossement, også blitt oppdatert. Hydrobill utstedes av skipet, og inneholder informasjon om varene som transporteres.

Hydro har samarbeidet med BIMCO, verdens største bransjeorganisasjon innenfor shipping, i forbindelse med oppdateringen av Hydrocharter og Hydrobill. Et team med bransjeeksperter fra Lauritzen Bulkers, Western Bulk, Skuld, Nordisk og Pareto har også kommet med innspill, noe som har sikret en balansert og standardisert kontrakt.

– Hydros befraktningskontrakt er blitt fornyet flere ganger siden den først ble opprettet i 1923. I et samarbeid med BIMCO har den nå fått en betimelig gjennomgang. Den oppdaterte kontrakten vil fortsette å fungere som grunnlag for våre befraktningskontrakter, og vil spare tid for alle parter som er involvert i anbudsprosessen, sier Gustav Heiberg, leder for logistikk i Hydro.

Hydrocharter og Hydrobill er nå tilgjengelig for bruk gjennom BIMCOs redigeringsprogram IDEA. Et prøveeksemplar av kontrakten er tilgjengelig på BIMCOs nettsider og spørsmål om kontrakten kan rettes til BIMCO på følgende adresse: contracts@bimco.org.

Recommended for you