Skip to content

Hydro publiserer informasjonsdokument i forbindelse med overtakelsen av Sapa

Norsk Hydro ASA offentliggjør et informasjonsdokument i forbindelse med Hydros overtakelse av Orkla’s 50% eierandel i Sapa. Informasjonsdokumentet er vedlagt denne meldingen. Informasjonsdokumentet ble godkjent av Oslo Børs 31. juli 2017.

Hoveddelene i informasjonsdokumentet er: risikofaktorer, beskrivelse av transaksjonen, beskrivelse av Hydro inkludert utvalgt finansiell informasjon, kort beskrivelse av Sapa og urevidert proforma sammenstilt finansiell informasjon for Hydro og Sapa.

Hydro offentliggjør informasjonsdokumentet i henhold til punkt 3.5 i Oslo Børs' løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Recommended for you