Skip to content

Hydro topper Dow Jones bærekraftindeks

Hydro er utpekt som bransjeleder i aluminiumsektoren på bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) for første gang siden 2009.

– Denne toppnoteringen reflekterer det kontinuerlige arbeidet vi gjør i Hydro for å drive en bærekraftig virksomhet, sier Kirsten Margrethe Hovi, leder for ikke-finansiell rapportering i Hydro. – Vi bør alle være stolte av dette resultatet.

I flere år har Alcoa vært bransjeleder, og selskapet står fortsatt på DJSI World Index.

I år var imidlertid Hydros resultater best på etiske krav (Code of Conduct) og etterlevelse, vannrelatert risiko, menneskerettigheter, involvering av interessegrupper og de fire indikatorene på rapportering/åpenhet.

Hydro er det eneste norske selskapet som er med på World Index denne gangen, mens det norske forbrukervareselskapet Orkla er tatt med på DJSI Europe. DJSI World er ansett som verdens mest prestisjetunge bærekraftindeks.

Recommended for you