Skip to content

Hydro utsteder force majeure-varsel grunnet produksjonsproblemer i MRN

Hydro har utstedt force majeure-varsel til sine bauksitt-kunder ettersom Hydro ikke fullt ut vil motta de kontraktfestede volumer fra sin leverandør MRN, grunnet lavere produksjon i bauksittgruven. Dette vil påvirke Hydros bauksitt leveranser til kunder.

Hydro har 5% eierandel i MRN og mottar i tillegg 40% av produksjonen. På grunn av vannmangel opplever MRN problemer knyttet til systemet for rensing og separasjon av reststoffer fra produksjonen av bauksitt. Mangelen på vann til prosessen er forårsaket av en veldig tørr periode i området. Det er forventet at dette vil redusere produksjonen av bauksitt fra et forventet nivå på 17-17,5 million tonn til om lag 15-15,5 millioner tonn i 2017.

Produksjonsproblemene er i hovedsak relatert til tørr bauksitt til eksportmarkedet, og det er derfor ikke ventet at produksjonen ved aluminaraffineriet Alunorte vil bli påvirket.

MRN har en designkapasitet på om lag 18 millioner tonn bauksitt per år, og er en av verdens største bauksittgruver.

Recommended for you