Skip to content

Inviterer til nabomøte i Årdal

Hydro i Årdal inviterer til nabomøte onsdag 15. mars kl 18-19 i Kulturhuset i Øvre Årdal.

Møtet vil bli ledet av fabrikksjef Wenche Eldegard og kraftverksjef Johnny Bruheim.

– Hensikten med nabomøtet er å fortelle hvilke fokusområder vi jobber med for tiden, samt si litt om hvordan markedene beveger seg i aluminiumindustrien. Kort sagt blir det som å gi en løypemelding, sier Eldegard.

Hun vektlegger at det er gjensidig avhengighet mellom Hydro og samfunnet rundt, og at god dialog med naboer er en prioritert oppgave for Hydro.

– Som samfunn og hjørnesteinsbedrift må vi spille hverandre gode, og for å kunne gjøre det er vi avhengig av god dialog, sier Eldegard.

Hydro har rundt 650 ansatte i Årdal og er med det en hjørnestensbedrift i lokalsamfunnet. I tillegg til å produsere kraft og aluminium, produserer selskapet også anoder som Hydro benytter i produksjonen både i Årdal, Høyanger og Sunndal.

I fjor omsatte aluminiumverket for omtrent fire milliarder kroner, og i tillegg produserte Hydros kraftverk i Sogn 3,4 terrawatt-timer kraft, tilsvarende strømforbruket til 170.000 husstander.

Nytilsatt kraftverkssjef, Johnny Bruheim, sier han håper arrangementet kan bli et fast årlig innslag.

– Dersom dette tas godt imot vil vi prøve å gjøre det til et årlig arrangement. Det tror jeg både Hydro og lokalsamfunnet er tjent med, sier han. 

Recommended for you