Skip to content

Kapitalmarkedsdagen 2017 – Økt verdiskapning langs hele verdikjeden

I løpet av 2017 ble Hydro det eneste helintegrerte aluminiumselskapet i det globale markedet etter å ha overtatt hele eierskapet til det ledende ekstruderingsselskapet Sapa, og med dette utvidet verdikjeden ytterligere. På Kapitalmarkedsdagen 2017 vil Hydro legge fram sine prioriteringer for videre verdiskaping, basert på en global lederposisjon, vekst og valgfrihet, og bærekraftige løsninger:

  • Håndtere konjunktursvingninger i markedet gjennom fortsatt soliditet og fleksibilitet
  • Styrke konkurranseevnen basert på forbedringer, optimalisering, teknologi og innovasjon
  • Utnytte det å være integrert, og øke verdiskapingen gjennom å kombinere kompetanse

– Med Sapa som vårt nye forretningsområde Ekstruderte Løsninger, er nå Hydro integrert gjennom hele verdikjeden fra gruvevirksomhet til avanserte produkter og løsninger, med en ledende posisjon i de fleste markeder og regioner, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Vi har 35.000 engasjerte, motiverte og kompetente medarbeidere ved 150 produksjonsanlegg i rundt 40 land, og mer enn 30.000 kunder over hele verden som nå drar fordel av bedre kundetilbud og enda større kunnskap om teknologi, FoU, innovasjon og produktutvikling, sier Brandtzæg.

Hydro er fortsatt opptatt av kapitaldisiplin og en sterk balanse, og inkluderingen av det nye forretningsområdet Ekstruderte Løsninger vil bidra til enda større kontantstrøm for selskapet.

Positive utsikter på lang sikt

De langsiktige utsiktene for aluminium som et lett, sterkt og uendelig resirkulerbart materiale er fortsatt positive, og veksten i den globale etterspørselen etter primæraluminium er anslått til 2-3 prosent i året de neste ti årene. Den globale etterspørselen etter bearbeidede produkter er ventet å øke med 3 prosent, og resirkulering med 3-4 prosent i året i løpet av den samme perioden.

– Vi anser tilbud og etterspørsel i det globale aluminiummarkedet som relativt balansert i 2017 og 2018, der underskuddet utenfor Kina øker mens Kina fortsatt har overproduksjon. Følgelig er en stor usikkerhetsfaktor i dette scenariet knyttet til i hvilken grad Kina vil følge opp sin intensjon om å redusere produksjonen gjennom vinteren av miljøhensyn, sier Brandtzæg.

Med utgangspunkt i denne stadige etterspørselsveksten for aluminium, fortsetter Hydro å satse på avanserte segmenter med høye marginer og produktinnovasjon nedstrøms. Oppstrøms er det fortsatt fokus på kostnadseffektivitet og prosessteknologi – i samsvar med den strategiske retningen "Bedre, Større, Grønnere," som nå er oppdatert med enda mer ambisiøse mål.

Et nytt kapittel for Hydro

I 2017 har Hydro oppfylt flere av sine viktigste ambisjoner, gjennom å bekrefte den integrerte modellen, øke konkurranseevnen og styrke selskapets evne til videre vekst. I tillegg til å legge til Ekstruderte Løsninger som nytt forretningsområde i oktober, åpnet Hydro en ny produksjonslinje for bildeler i Tyskland i mai, og er også i rute for produksjonsstart ved teknologipiloten på Karmøy innen utgangen av året.

Hydro lanserer også to nye sertifiserte lavkarbonprodukter, 4.0 og 75R, som del av den bransjeledende klimaambisjonen om å bli karbonnøytral i et livsløpsperspektiv innen 2020.

– Vi oppfyller vår strategi om høy verdiskaping langs hele den lange verdikjeden vår, samtidig som vi fortsatt satser på de ambisiøse forbedringsprogrammene, der vi nå har økt ambisjonen for perioden 2016-2019 til 3 milliarder kroner, sier Brandtzæg.

Oppjusteringen av Hydros samlede forbedringsmål er et resultat av at Bauksitt & Alumina har hevet sitt ambisjonsnivå med 300 millioner kroner, mens Valsede Produkter har senket sitt mål for 2019 med 200 millioner kroner. Dette skyldes driftsproblemer og forsinket oppstart av den nye linjen for bildeler og resirkuleringsanlegget for brukte drikkebokser, som det nå jobbes med å rette opp.

Hydro er opptatt av en disiplinert kapitalallokering over forretningssyklusen til aluminium, og forventede investeringer på lang sikt ligger fortsatt lavere enn avskrivningene, selv etter at de er justert til rundt 5,5-6,0 milliarder kroner i året med inkluderingen av Ekstruderte Løsninger.

Avkastning til aksjonærene er fortsatt en viktig prioritering for Hydro, med en utbyttepolitikk på 40% av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen. 

Recommended for you